Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası için en iyi teminatları katılım sigortacılığı farkıyla elde edin. Hem içiniz hem cebiniz rahat etsin...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası sigorta şirketinin anlaşmasının olduğu ve ayrıca SGK ile anlaşması olan özel sağlık kurumlarında SGK fark ücretini tamamlayarak ücretsiz sağlık hizmeti alınmasını sağlar. Ayakta tedavi limitleri vaka başı olarak değerlendirilir. Her hastaneye gidiş ve hastanede muayene dışı yaptırılan röntgen ve tahlil gibi her bir işlem bir vaka olarak sayılır. Sigorta şirketlerinin vaka limitleri 8 ile 12 arasında değişmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası

Bireylerin sağlık hizmetlerini SGK kurumları dışında özel sağlık kurumlarından da ücretsiz ya da indirimli almalarını sağlayan sigorta ürünüdür. Bireyin herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda poliçesinde belirtilen limitlere göre özel sağlık kurulularında hizmet almasını sağlar. Poliçe limitleri sigortalı tarafından belirlenir. Bu limitlere göre prim ödemesi çıkar. Özel sağlık sigortaları geçmişten gelen rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıkların tetiklediği diğer rahatsızlıkları kapsamamaktadır.

Ayakta + yatarak tedavili ve sadece yatarak tedavili olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Teminatlar aşağüıdaki gibidir:

Ayakta Tedavi Teminatları:

 • Doktor muayene
 • İlaç
 • Röntgen
 • Tahlil
 • Hastane sonrası ayakta tedavi
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
 • Diyetisyen ve psikiyatri muayene
 • Yurt dışı ayakta tedavi

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Ameliyat
 • Oda yemek
 • Refakatçi
 • Tıbbi tedavi için yatış
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Yoğun bakım
 • Suni uzuv
 • Koroner anjiyografi
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Evde bakım
 • Kara – hava ambulansı
 • Yurt dışı yatarak tedavi

Özel sağlık sigortalarına doğum teminatı da eklenebilmektedir. 

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu sağlık sigortası Türkiye’de sağlık, eğitim, iş vb sebeplerle ikamet eden yabancıların yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta ürünüdür. Aşağıdaki durumlarda teminat sağlaması mümkündür:

 • Doktor muayenesi, tanı ve teşhis amaçlı tetkikler,
 • İlaç masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,
 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ilaç, laboratuvar, radyoloji gibi çeşitli hizmetler),
 • Hastanede kalınan süre boyunca oda, yatak, yemek ve refakatçi giderleri,
 • Hayati organların nakline ilişkin operasyonlar,
 • Koroner anjiyografi,
 • Tanı amaçlı biyokimya, patoloji tetkikleri, mikrobiyoloji ve diğer görüntüleme hizmetleri,
 • Ameliyat sonrası zorunlu fizik tedavi,
 • Evde tıbbi bakım hizmetleri,
 • 24 saatten kısa süren gıda zehirlenmesi, kırık tedavisi gibi uygulamalar,
 • Radoterapi, kemoterapi, diyaliz,
 • Suni uzuv ücretleri,
 • Yoğun bakım gerektiren tedaviler,
 • Trafik kazaları sonrasında gerekli diş ve burun tedavi giderleri

Sağlıklı Yarınlar için En İyi Teklifi Hemen Alın.