İŞYERİ SİGORTASI

İş yerinizde bulunan makine, demirbaş, elektronik cihaz, emtea ve benzeri tüm sigortalanabilir tüm değerlerinizi çeşitli risklere karşı güvence altına alırız

İŞYERİ SİGORTASI

İşyeri Sigortası, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin her türlü riskini tek poliçe altında toplayan ve KOBİ’lere özel hazırlanmış sigorta poliçeleridir. Ülkemizin ekonomik dengesini ayakta tutan kurumlar KOBİ’lerdir. Sanayi kuruluşlarının yanında üretime katılan ve ülke üretiminin %80’e yakın kısmını üstlenen KOBİ’ler, her sektörde hizmet veren işletmelerdir. Bu işletmelerin faaliyet konularına göre farklılaşan ihtiyaçları ve riskleri bulunur.

Tüm işletmelerde bina kıymeti, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar, üretilen veya satın alınan mallar, üçüncü kişiler ait ürünler, kasalar, araçlar, nakit para, kıymetli evrak gibi çok değişik kıymetler vardır. Faaliyet konusuna göre kapsamı ve türü değişen bu varlıklar, çeşitli risklere karşı güvenceye alınmak zorundadır. Yangın, deprem, hırsızlı, kaza, doğal afetler, iş kazaları gibi çok değişik risklerle karşı karşıya bulunan KOBİ’ler için hazırlanan İşyeri Sigortası ile istenen her şey sigorta kapsamında teminat altına alınabilir.

İşyeri Sigortası kapsamına çalışanların özel eşyaları da alınabilmektedir. Yani bir işletmenin ihtiyacı olan her türlü olası maddi zarar İşyeri Sigortası ile sigortalanabilir. İşyerinin faaliyet konusunda göre ayrı ayrı düzenlenen İşyeri Sigortası, ek teminatla ile de zenginleştirilebilir. Poliçe limitleri dâhilinde güvenceye alınan risklerin gerçekleşmesi halinde sigorta firması tarafından işyerinin zararı karşılanmakta, böylece ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin ülke ekonomisine katkılarının devamı sağlanmaktadır.

İşyeri Sigortası ile aşağıdaki durumlarda güvence sağlanır. ;

 • Yangın, patlama, yıldırım, fırtına gibi olaylar,
 • Dahili sus sisteminden kaynaklanan zararlar,
 • Kara, deniz ve hava taşıtlarının çarpması,
 • Doğal sebeplerle veya kazaen yer kayması,
 • Dolu, şiddetli yağmur, sel veya kar ağırlığı sebebiyle yaşanan sorunlar,
 • Grev, lokavt, halk hareketi, terör gibi olaylar,
 • Yeni iş yeri masrafları,
 • Kiracılık, malik veya komşuluk mali mesuliyet riskleri,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Hırsızlık ve cam kırılması,
 • Ferdi kaza,
 • Emniyeti suiistimal ve üçüncü kişi mali mesuliyet,
 • Geniş ve dar kasko,
 • Makine kırılması

İşyeriniz için en avantajlı teminatlar için lütfen arayın