Trafik Sigortası KASKO

Aracınız için en iyi teminatları katılım sigortacılığı farkıyla elde edin. Hem içiniz hem cebiniz rahat etsin...

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince motorlu taşıt sahiplerinin yaptırması zorunlu olan sigortadır. Herhangi bir kara yolu motorlu taşıt sahibi olmanız durumunda alıştan itibaren aracınızın trafik sigortasını yaptırmanız ve araç sizin adınıza kayıtlı olduğu sürece bu sigortayı yeniletmeniz zorunludur. Süresi bir yıldır. Trafik sigortası yapılmamış veya süresi dolmuş araçların tespiti durumunda araç trafik polisi tarafından çekilip trafikten men edilir. Bu araçların trafiğe tekrar çıkarılmasının tek yolu trafik sigortasının yaptırılmasıdır. Trafik sigortası kaza olması halinde sadece karşı tarafın ve üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararını belirlenen limitler dâhilinde karşılar. Eğer oluşan hasar belirlenen limitlerin üzerindeyse aradaki fark araç sahibi tarafından ödenir. Kaza halinde karşı taraf aracının hasarı, karşı taraf aracında bulunan bir veya birden fazla kişinin yaralanması ve ölümü sebebiyle doğacak masrafları, kazaya başka araçların katılması veya kaza mahallinde etrafa verilecek zararları limitler dâhilinde öder. Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir. Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Trafik Sigortalarında denetim etkinliğinin sağlanması, sigorta kaçaklarının önlenmesi, kayıt dışı ve sahte poliçelerin önlenerek sigortalı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi, toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi nedenlerle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan TRAMER-Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’nin internet sitesinden işleteni bulunduğunuz aracın sigorta ve hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kasko

Trafik sigortasının aksine kasko sizin maddi ve bedeni zararınızı karşılayan ve zorunlu olmayan bir poliçe türüdür. Aracınızı sizin tercihinize göre teminatlarla güvence altına alabileceğiniz kaskoda teminat bedellerini siz belirleyebilirsiniz. Teminat bedelleri ve ek teminatlar sigorta priminin oluşmasını etkileyen faktörlerdendir. Kasko çarpma, çarpışma, doğal afetler, hırsızlık, terör ve yanma ile ek primle teminat altına alınmış anahtar kaybı, cam kırılması vb diğer durumlarda aracınızı güvence altına alır. Poliçe süresi 1 yıldır. Yenileme zorunluluğu yoktur. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Aracınız için En İyi Teklifi Hemen Alın.